สิงคโปร์

ฉันชอบประเทศนี้เพราะว่า เป็นประเทศที่มีกฎหมายที่เคร่งครัด ทำให้ประชาชนมีระเบียบวินัย บ้านเมืองดูสะอาดเรียบร้อย ทุกคนทำตามกฎ มีการคมนาคมที่ดี มีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แต่มีจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ Merlion ที่เป็นจุดเด่นของประเทศนี้ และสวนสนุก Universal Studio Singapore  

Building Singapore
town in singapore
Marina Bay
Little India

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s