สิงคโปร์

ฉันชอบประเทศนี้เพราะว่า เป็นประเทศที่มีกฎหมายที่เคร่งครัด ทำให้ประชาชนมีระเบียบวินัย บ้านเมืองดูสะอาดเรียบร้อย ทุกคนทำตามกฎ มีการคมนาคมที่ดี มีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แต่มีจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ Merlion ที่เป็นจุดเด่นของประเทศนี้ และสวนสนุก Universal Studio Singapore  

Building Singapore
town in singapore
Marina Bay
Little India
Advertisements